Preklampsi

Preeklampsi (PE) förekommer hos 3-5 % och orsakar fortfarande en betydande andel av maternell och fetal morbiditet och mortalitet. Immunologiska mekanismer,endoteldysfunktion och genetisk predisposition anses ligga bakom sjukdomsutvecklingen där man ser en störd placentautveckling samt vasospasm och permebilitetsstörning som kan drabba alla organ.

Här finns SFOAI har utarbetat rikltinjer för omhändertagande av detta tillstånd. Rikltinjen kan nås både via anestesi och intensivvårds-flikarna i riktlnjesträdet.

GI/130930

Publicerat 2013-09-30
Planerad översyn senast 2018

Bifogade filer