Vårdprogram för hyponatremi

Hyponatremi är ett vanligt tillstånd hos patienter som vårdas på sjukhus. Tillståndet är förenat med förlängd vårdtid och ökad dödlighet. Det finns många orsaker till hyponatremi. Behandlingen är inte riskfri och kräver noggranna bedömningar och kontroller, pga. svåra komplikationer kan utlösas av både för snabb och för långsam behandling.

Svensk Endokrinologisk Förening och SFAI har tillsammans utarbetat ett vårdprogram för behandling av hyponatremi.

 

Författare: D Chantzichristos, H Drougge, P Dahm, B Edén Engström, B Ekman, C Höybye, P Manhem, T Olsson, E Rask, B Öhlin, G Johannsson.

Datum: 2012

Planerad översyn/revision: senast 2017

Bifogade filer