Ansvarsförhållanden vid anestesi till barn < 3 år

Att söva barn och framför allt små barn kräver speciell kunskap och vana. Här är SFBABI/SFAI:s råd för hur arbetet skall organiseras när barn under 3 år skall sövas.

SFBABI/SFAIS:s rekommendationer för anestesi till barn < 3år
SFBABI riktlinje 1

Författare: SFBABI

Datum: Antagen 2006, reviderad 2012

Bifogade filer