Helsingforsdeklarationen

Vår specialitet har en framträdande roll i patientsäkerhetsarbetet.

Vid ESA-mötet i Helsingfors i juni 2010 antogs   Helsinki Declaration on Patients Safety in Anaesthesiology. Trots att anestesins utveckling gått fort framåt så återstår arbete med att förbättra säkerheten för våra patienter.

Ett framgångsrikt patientsäkerhetsarbete kräver arbete och engagemang från professionen och att huvudmännen tillhandahåller de resurser som behövs.

/GI

Bifogade filer