Postoperativ vård

SPOV har skrivit dessa rekommendationer för postoperativ vård som skapar en nationellt gemensam referensram att använda i utvecklingen av den lokala postoperativa vården. Den beskriver viktiga förutsättningar, organisation, teknisk infrastruktur, arbetssätt och kompetens för en ändamålsenlig och säker postoperativ vård. Rekommendationerna är de första specifikt för postoperativ vård i Sverige.

Bifogade filer