Råd för obstetrisk anestesi och intensivvård

Syftet med riktlinjer för obstetrisk anestesi och intensivvård är att skapa god kvalite och nationell struktur på obstetrisk anestesi och intensivvård.

Rikltinjen är uppdaterad och den gamla riktlinjen ligger under Tidigare rikltinjer.

SFOAI/SFAIS:s rekommendationer för obstetrisk anestesi och intensivvård
Författare: SFOAI

Datum: 2008
Reviderad: 2013

/GI 2013-03-15