Riktlinjer för barnanestesiverksamhet

SFBABI/SFAI:s rekommendationer för hur barnanestesi skall organiseras och bedrivas samt  vilken kompetens som skall finnas.

SFBABI/SFAIS:s rekommendationer för hur barnanestesi i Sverige bör organiseras.
SFBABI riklinje 2

Författare: SFBABI

Datum: 2008
Planerad revision: 2013

Bifogade filer