Fortbildning

Läkares professionella kompetensutveckling och fortbildning är av största betydelse för en patientsäker, god och effektiv vård. I dagens pressade sjukvårdsekonomiska läge finns en risk att sjukvårdens produktionskrav och kraven på fortbildning konkurrerar.

I dessa dokument finns en genomgång av olika lärandemetoder och specialitetens kärnkompetens. Dokumenten är tänkta att användas som ett stöd i den professionella utvecklingen och fortbildningen.