Livslångt lärande

Den medicinska kunskapen utvecklas mycket fort. Fortbildning är av fundamental betydelse både för en god vård och god arbetsmiljö.

Varje specialist har ett ansvar för sin egen professionella fortbildning liksom arbetsgivaren har ett ansvar för att möjliggöra detta.

Detta dokument i kombination med Självskattningsskalan kan användas som ett stöd i den professionella utvecklingen.

SFAIS:s riktlinje för kompetensutveckling
Författare: Nordenskjöld E, Erikson K, Flink B, Karlström G, Rylander C

Datum: 2006-12-04
Planerad revision: 2012