Riktlinjer för svensk intensivvård

Denna riktlinje syftar till att beskriva en nationell rekommendation av standard och struktur för svensk intensivvårds organisation, arbetssätt och kompetensbehov. “Riktlinjer för svensk intensivvård version 2015-01-28″ är framarbetad av Svenska Intensivvårdssällskapet och ratificerad av SFAIs styrelse 2015. Riktlinjerna är en uppdatering av de som SFAI publicerade 1995 och utgår delvis från rekommendationer från the European Society of Intensive Care Medicine (ESICM; www.esicm.org). ESICM, såväl som SFAI, har nyligen uppdaterat sina riktlinjer och denna revision omfattar framförallt en moderniserad syn på kvalitet och organisation.

Bifogade filer