Riktlinjeträd

SFAIs styrelse tillsammans med delföreningarna arbetar för närvarande med uppdatering av de medicinska riktlinjerna. Vill du meddela inaktuella riktlinjer eller medverka till medicinsk utveckling? Kontakta oss på riktlinjer@sfai.se!

Riktlinjer/rekommendationer från SFAI, med delföreningar, baseras på vid tiden för fastställandet bästa tillgängliga evidens och state of the art. De är vägledande och tillhandahålls i enlighet med Europeiska Unionens definition för ”recommendation” som ett icke-bindande ramverk. Hälso- och sjukvården är en komplex och föränderlig verksamhet uppbyggd av många enheter med olika förutsättningar och behov. Det faller på respektive verksamhetschef enligt lag att tillse att lokala rutiner finns för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. Det ankommer på all hälso- och sjukvårdspersonal att erbjuda ett säkert och individuellt anpassat omhändertagande enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

För instruktioner ang skapande av riktlinjer, se SFAIs riktlinjehantering.