Vätsketerapi vid livshotande cirkulationssvikt

Scandinavian clinical practice guideline on choice of fluid in resuscitation of critically ill patients with acute circulatory failure (Perner, A et al; Acta Anaestesiol Scand 2014; 59(3):274-285) är en SSAI-guideline enligt GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation)-metodiken och innehåller evidensbaserade rekommendationer vad gäller vätskeval vid cirkulationssvikt inom intensivvård. För majoriteten av tillstånd, och specifikt vid sepsis och trauma, rekommenderas kristalloida vätskor för resuscitering.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aas.12429/epdf