Riktlinjefrågor? Vi har en egen e-postbrevlåda

Styrelsen vill meddela att vi har en ny funktionsbrevlåda för frågor ang riktlinjer: riktlinjer@sfai.se

I och med det intensifierade arbetet med riktlinjer har styrelsen sett ett behov av en tydlig kontaktväg för medlemmar och delföreningar med frågor och ärenden rörande just riktlinjer. Hädanefter kommer kommunikationen som rör vårt riktlinjearbete i första hand ske från denna mail och vi vill gärna att alla frågor som rör riktlinjerna skickas till denna adress. Vi återkommer också under det närmsta halvåret med fler nyheter som rör våra riktlinjer.

Riktlinjegruppen i SFAI:s styrelse,
Akil Awad (huvudansvarig)
Amanda Irgum Liljeström
Malin Jonsson Fagerlund
Cechael Sparrfelt