Säker Sepsisvård : Vill du vara granskare?

Som granskare ingår du i ett tvärprofessionellt team och du representerar din yrkesorganisation. I uppdraget ingår inläsning av material, startseminarium för granskare, platsbesök hos de deltagande verksamheterna samt rapportskrivning.

Det är respektive yrkesorganisation som utser granskare till projektet, men du är välkommen att skicka en intresseanmälan till Löf. Meddela var du arbetar och vilken yrkesorganisation du är medlem i.

Granskningsuppdraget omfattar sju dagar. För att du ska kunna vara tjänstledig med bibehållen lön erbjuds din arbetsgivare ersättning från Löf. Löf står för även för logi och resor.

Mer information och tidsplan i bifogade dokument nedan

Bifogade filer