SFAI-tidningens fototävling

Skicka in Din bästa anestesi- och intensivvårdsrelaterade bild – vinn ära och fina priser!

SFAI:s viktigaste tillgång är våra medlemmar! Självklart borde därför medlemmarnas dagliga, livsviktiga, insatser få stort utrymme på föreningens olika arenor. Styrelsen utlyser nu därför en fototävling för att hitta omslagsfoton till 2020 års SFAI-tidningar och bildmaterial till föreningens monter, som är under omarbetning.

Temat för tävlingen är anestesi och intensivvård i alla dess former och skepnader! Skicka in Din bästa bild till tidningen@sfai.se, och bifoga titel eller förklarande text samt en kort presentation av Dig själv. Endast fantasin sätter gränserna för tolkningar och uttryck av temat!

Sista datum att skicka in bidrag är den 31/8 2019. Juryn består av medlemmar i SFAI:s styrelse, Malmö Kongressbyrå och Mediahuset, och dess beslut går inte att överklaga. SFAI förbehåller sig också rätten att använda de vinnande bilderna i ovan nämnda sammanhang. För instruktioner kring bildkvalitet etcetera se “Bra att veta om tidningen och materialinskick” som finns i början av varje tidning och på https://sfai.se/sfai/sfai-tidningen/.

De fyra vinnande bilderna kommer att ställas ut i SFAI:s monter under SFAI-veckan i Göteborg 2019. Under 2020 kommer fotona sedan att utgöra omslagsbilder till SFAI-tidningarna och också användas i den moderniserade föreningsmontern på kongresser och möten. Vinnarna kommer även att belönas med presentkort på 1000 kronor vardera. Ta chansen att dokumentera Din vardag och synliggöra något Du tycker är viktigt i vår fantastiska specialitet i hela anestesi­ och intensivvårds-Sverige!

Välkommen med Ditt tävlingsbidrag!