SFAI-UF Forskningsforum 19/9 – med program!

SFAI-UF hälsar välkomna till Forskningsforum tisdag den 19 september!

I anslutning till SFAI & AnIva-veckan 2023 i Umeå håller SFAI-UF höstens Forskningsforum. Programmet i sin helhet finner du nedan:

Presentationerna omfattar 15 min med utrymme för 15 min diskussion. Presentatörsordningen kan komma att ändras.

 

9.30 Fika

09.50 Välkomna

10.00 Hjärnskada och kognitiv svikt efter anestesi och kirurgi. Martin Thorsson, Göteborg

10.30 Postoperativt illamående och kräkning – riskvärdering och behandling. Antonio Moraitis, Sundsvall

11-11.55 Deltagande i Akademiska delen av Mötet för Chefer & Ledare – hur står det till med svensk akademi inom anestesi och intensivvård

12.00-12.45 Lunch

12.45-13.15 Michael Haney- ”I huvudet på en editor”

12.15-13.45 Pediatriskt delirium på svenska barnintensivvårdsavdelningar- förekomst, riskfaktorer samt testning av det nyöversatta instrumentet Cornell Assessment of Pediatric Delirium (CAPD). Sara Åkerman, Uppsala

13.45-14.15 Överlevnad och livskvalitet efter hjärtstopp utanför sjukhus. Sara Andertun, Helsingborg

14.15-14.45 Luftvägshantering och repiratorisk optimering hos den kritiskt sjuka. Atosa Nejatian, Stockholm

14.45-15.00 Fika

15.00-15.30 Högflödestransfusion av helblod. Tommy Batz, Stockholm

15.30-16.00 Psychiatric disorders are risk factors for increased mortality and disease severity in intensive care patient with COVID-19. Sana Asif, Uppsala

16.00-16.30 Regional distribution av ventilation vid olika andningsfrekvenser. Erik Wikström, Örebro

16.30 Avslutning och summering

16.30 Styrelsemöte SFAI-UF

19.00 Middag Hunger och Törst, centralt beläget i Umeå, promenadavstånd.