Tack till alla som deltog i SFAI-veckan 2015!

Kära SFAI-medlemmar!

Ett stort och varmt tack till alla som deltog i SFAI-veckan 2015 och gjorde jubileumsmötet till det största i vår förenings historia! Ett särskilt tack till alla våra föreläsare, moderatorer och till alla medarbetare som presenterade de 110 vetenskapliga arbetena! Vi vill framförallt tacka alla medarbetare som avsatt tid och engagemang, såväl i form av lagarbete som individuella insatser, i förberedelsearbetet samt alla arbetsuppgifter under de tre intensiva kongressdagarna! Utan er energi och ert kreativa engagemang hade mötet aldrig blivit en sådan framgång. Vi siktar nu mot fortsättningen och ser fram emot en fantastisk SFAI-vecka 2016 i Karlstad. Se till att vara där och vi vill uppmana alla att boka in nästa års möte redan nu!

Slutligen vill vi tacka SFAI-styrelsen och MCI för handfast support och vägledning samt för att ni gjorde det möjligt att arrangera årets SFAI-vecka som ett fyrverkeri av perspektiv på hur anestesi och intensivvård har utvecklat den moderna hälso- och sjukvården!

För den lokala organisationskommittén samt arrangerande kliniker i Stockholm,
Lars I Eriksson                   David Konrad

 

Bifogade filer