SFAI-veckan 2020 ställs in

SFAI

Tyvärr har SFAI tvingats ta beslut om att ställa in SFAI-veckan i Uppsala. Folkhälsomyndigheten har fortsatt en begränsning på max 50 personer, vilket gör det ekonomisk omöjligt att genomföra vårt möte.

Uppsala har arbetat oerhört mycket med mötet, då de har planerat detta två gånger och SFAIs styrelse vill rikta ett stort tack till kliniken och lokala organisationskommittén för allt arbete de har lagt ned. Vi planerar för att SFAI återkommer till Uppsala 2022.

SFAI genomför årsmötet 2020 digitalt enligt tidigare planering, den 12/11. Beslut sker då bland annat om stadgeändring för andra gången, ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019/20, samt val till styrelsen.

Vi arbetar vidare med SFAI-ANIVA-mötet i Örebro 22-24 september 2021 och hoppas på att vi ses där!

För SFAIs styrelse
Karin Björnström Karlsson
Vetenskaplig sekreterare SFAI