Ekonomisk information och blanketter

OBS! Obs fr o m 180525 gäller inte tidigare arvodes- och utläggs-blanketterna, pga dessa innehöll personnummer och bankkontouppgifter, vilket inte ska skickas med epost enl GDPR.