Ekonomisk information och blanketter

OBS! Obs fr o m 180525 gäller inte tidigare arvodes- och utläggs-blanketterna, pga dessa innehöll personnummer och bankkontouppgifter, vilket inte ska skickas med epost enl GDPR.

LÄNK till mapp som innehåller följande dokument:

Blanketter:

Arvode till föreläsare
Ersättning för privata utlägg
Bankkontoanmälan (skickas i posten för att undvika skicka personuppgifter i epost)
Utbetalning av stipendium

Annat

SFAI:s datapolicy (GDPR) 2018
Info om att lägga upp en kurs / aktivitet hos SFAI Verksamheter AB
Mall (excelblad) för basinfo / budget
Information om hur man lägger upp en kurs / aktivitet hos SFAI Verksamheter AB
Fakturainformation (ges till ‘leverantörer’ som kommer att skicka till faktura till SFAI / SFAI Verksamheter AB)
Fakturainformation på engelska
Mall (excelblad) för fakturaunderlag (används om du hållit kurs och behöver få fakturor utskickade)
Exempel på ifylld fakturaunderlag

Policy datorer och mobiltelefoner

Resor

Information om att boka resor till / från SFAI aktiviteter
Delegeringsmall (fylls i om du är ansvarig på en kurs och vill låta kollegor själva beställa sina resor från SFAIs resebyrå)

Rutiner

Hantering av leveratörsfakturor
Sakgranskning och attestering