Medlemskap

Medlemskap i SFAI innebär att du är medlem i både SFAI och i SSAI (Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine), om du inte särskilt angivit att du inte vill vara med i SSAI. Medlemsavgiften är densamma.

Ju fler SFAI medlemmar desto starkare blir SFAIs ställning inom SSAI avseende gemensamma frågor som påverkar vårt yrke och vår utbildning.

Som medlem i SFAI får du:

 • SFAI-tidningen – håller dig uppdaterad med den senaste utvecklingen inom ditt eget verksamhetsområde. Du får aktuella artiklar och senaste information om utbildning för läkare såväl under som efter specialistutbildningen, bland mycket annat.
 • “Fria” kurser för ST-läkare, anordnade på uppdrag av SFAI med lägre kursavgift för medlemmar och förtur till platser om kursen blir full
 • PG-kurser för specialistläkare med lägre kursavgift för medlemmar och förtur till platser om kursen blir full
 • Som doktorand deltaga vid SFAI:s forskningsforum – presentation och medlemskap innebär befrielse från   mötesavgift
 • Söka stipendier förmedlade av SFAI
 • Reducerad avgift till SFAI-veckan
 • Acta Anaesthesiologica Scandinavica – SSAIs vetenskaplig tidskrift
 • Söka SSAI-program
 • Söka stipendier från SSAI
 • Söka kurser arrangerade av SSAI
 • Reducerad kongressavgift till SSAI-mötet
 • Associerat medlemskap i ESAIC. Ange detta när du betalar SFAI-medlemsavgift. Det ger särskilda förmåner: se ESAIC:s hemsida.

 

SFAI har fyra medlemskategorier:

1. Specialist Innefattar medlemskap i SSAI 1000 kr/år
2. AT/BT/ST Innefattar medlemskap i SSAI 500 kr/år
3. Associerad medlem För icke-anestesiologer
Innefattar ej medlemskap i SSAI
1000 kr/år
4. Pensionär  Innefattar medlemskap i SSAI 500 kr/år

Inbetalning sker via din medlemssida. Logga in via länken nedan och följ instruktionerna.

Utlandsbetalningar kan sättas in på konto IBAN:SE19 8000 0831 3900 3483 3830 / BIC: SWEDSESS / Swedbank AB (publ), 172 63 Sundbyberg

Medlemskap i SFAI och SFAIs delföreningar gäller per kalenderår. Inbetalning fram till och med söndagen i vecka 50 räknas till innevarande år. Därefter räknas det som en inbetalning för nästkommande medlemsår. 

Medlemsavgift kan återbetalas inom 10 dagar från betaldatum. Efter det sker ingen återbetalning.

Har du redan betalat in medlemsavgiften för SFAI men vill lägga till en delförening under årets gång, maila kansli@sfai.se

 

Delföreningar

 • ETOS
 • Donation
 • Hyperbarmedicin
 • Obstetrik SFOAI (100 kr/år)
 • Operationsledning
 • PHTLS
 • SFAIÖP
 • SFAI-UF
 • SFAne
 • SLAS (300 kr/år)
 • SFBaBi (100 kr/år)
 • SFLPA (100 kr/år)
 • SFNN
 • SFRA (100 kr/år)
 • SFTAI (150 kr/år)
 • SIS (100 kr/år)
 • Smärta
 • SPOV
 • SYA

Ansök om medlemskap här Logga in för att betala din medlemsavgift