Medlemskap

Medlemskap i SFAI innebär att du är medlem i både SFAI och i SSAI (Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine), om du inte särskilt angivit att du inte vill vara med i SSAI. Medlemsavgiften är densamma.

Ju fler SFAI medlemmar desto starkare blir SFAIs ställning inom SSAI avseende gemensamma frågor som påverkar vårt yrke och vår utbildning.

Som medlem i SFAI får du:

 • SFAI-tidningen – håller dig uppdaterad med den senaste utvecklingen inom ditt eget verksamhetsområde. Du får aktuella artiklar och senaste information om utbildning för läkare såväl under som efter specialistutbildningen, bland mycket annat.
 • “Fria” kurser för ST-läkare, anordnade på uppdrag av SFAI med lägre kursavgift för medlemmar och förtur till platser om kursen blir full
 • PG-kurser för specialistläkare med lägre kursavgift för medlemmar och förtur till platser om kursen blir full
 • Som doktorand deltaga vid SFAI:s forskningsforum – presentation och medlemskap innebär befrielse från   mötesavgift
 • Söka stipendier förmedlade av SFAI
 • Reducerad avgift till SFAI-veckan
 • Acta Anaesthesiologica Scandinavica- vetenskaplig tidskrift
 • Söka skandinaviska utbildningar t.ex. intensivistutbildningen
 • Söka stipendier från SSAI
 • Söka stipendier från SFAI t.ex. resestipendier
 • Söka kurser arrangerade av SSAI
 • Reducerad kongressavgift till SSAI-mötet
 • Associerat medlemskap i ESAIC. Ange detta när du betalar SFAI-medlemsavgift. Det ger särskilda förmåner: se ESAIC:s hemsida.

 

SFAI har fyra medlemskategorier:

1. Specialist Innefattar medlemskap i SSAI 1000 kr/år
2. AT/BT/ST Innefattar medlemskap i SSAI 700 kr/år
3. Associerad medlem För icke-anestesiologer
Innefattar ej medlemskap i SSAI
1000 kr/år
4. Pensionär  Innefattar medlemskap i SSAI 500 kr/år

Inbetalning sker till BG: 5897-4031 eller till SWISH-nr: 123 694 60 24, mer instruktioner får du om du loggar in på din egen medlemssida (länk nedan). 

Utlandsbetalningar kan sättas in på konto IBAN:SE19 8000 0831 3900 3483 3830 / BIC: SWEDSESS / Swedbank AB (publ), 172 63 Sundbyberg

Medlemskap i SFAI och SFAIs delföreningar gäller per kalenderår. Inbetalning fram till och med söndagen i vecka 50 räknas till innevarande år. Därefter räknas det som en inbetalning för nästkommande medlemsår. 

Medlemsavgift kan återbetalas inom 10 dagar från betaldatum. Efter det sker ingen återbetalning.

 

Delföreningar

 • Donation
 • Hyperbarmedicin
 • Obstetrik SFOAI (100 kr/år)
 • Operationsledning
 • PHTLS
 • SFAIÖP
 • SFAI-UF
 • SFAne
 • SFBaBi (100 kr/år)
 • SFLPA (100 kr/år)
 • SFNN
 • SFRA (100 kr/år)
 • SFTAI (150 kr/år)
 • SIS (100 kr/år)
 • Smärta
 • SPOV
 • SYA

Ansök om medlemskap här Logga in och ändra dina uppgifter här