Medlemskap

Ditt medlemskap är viktigt för att vi som specialistförening ska kunna representera Sveriges anestesiologer i frågor som specifikt rör våra specialistområden. Vi jobbar på nationell och regional nivå och representerar narkosläkare i sammanhang inom Läkarförbundet (Representantskap), Svenska Läkaresällskapet (SLS Ordföranderåd, flera Nämnder), möten med ledande politiker, Socialstyrelsen och jobbar med direkta sakfrågor som medicinska och organisatoriska riktlinjer. Våra medlemmars insatser är grunden i SFAI och medlemmarnas bästa syftet med hela vår organisation!

Medlemskap i SFAI innebär att du är medlem i både SFAI och i SSAI (Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine). Medlemsavgiften är densamma.

Som medlem i SFAI får du också:

 • Reducerad avgift till SFAI & AnIva-veckan
 • Ta del av delföreningarnas aktiviteter
 • SFAI-tidningen – håller dig uppdaterad med den senaste utvecklingen inom ditt eget verksamhetsområde. Du får aktuella artiklar och senaste information om utbildning för läkare såväl under som efter specialistutbildningen, bland mycket annat.
 • Digital access till Acta Anaesthesiologica Scandinavica – följ instruktioner här
 • Kurser för ST-läkare, anordnade på uppdrag av SFAI, med lägre kursavgift för medlemmar och förtur till platser om kursen blir full
 • PG-kurser för specialistläkare med lägre kursavgift för medlemmar och förtur till platser om kursen blir full
 • Som doktorand deltaga vid SFAI:s forskningsforum – presentation och medlemskap innebär befrielse från mötesavgift
 • Söka stipendier förmedlade av SFAI
 • Söka SSAI-program
 • Söka stipendier från SSAI
 • Söka kurser arrangerade av SSAI
 • Reducerad kongressavgift till SSAI-mötet
 • Associerat medlemskap i ESAIC. Ange detta när du betalar SFAI-medlemsavgift. Det ger särskilda förmåner: se ESAIC:s hemsida.
 • Reducerad avgift (Dual Membership) vid tecknande av medlemskap i ESICM

 

SFAI har fyra medlemskategorier:

1. Specialist Innefattar medlemskap i SSAI 1000 kr/år
2. AT/BT/ST Innefattar medlemskap i SSAI 500 kr/år
3. Associerad medlem För icke-anestesiologer
Innefattar ej medlemskap i SSAI
1000 kr/år
4. Pensionär  Innefattar medlemskap i SSAI 500 kr/år

Inbetalning sker via din medlemssida. Logga in via länken nedan och följ instruktionerna.

Utlandsbetalningar kan sättas in på konto IBAN:SE19 8000 0831 3900 3483 3830 / BIC: SWEDSESS / Swedbank AB (publ), 172 63 Sundbyberg

Medlemskap i SFAI och SFAIs delföreningar gäller per kalenderår. Inbetalning fram till och med söndagen i vecka 50 räknas till innevarande år. Därefter räknas det som en inbetalning för nästkommande medlemsår. 

Medlemsavgift kan återbetalas inom 10 dagar från betalningsdatum; efter det sker ingen återbetalning.

Har du redan betalat in medlemsavgiften för SFAI men vill lägga till en delförening under årets gång, maila kansli@sfai.se

 

Delföreningar

 • ETOS
 • Donation
 • Hyperbarmedicin
 • Obstetrik SFOAI (100 kr/år)
 • Operationsledning
 • PHTLS
 • SFAIÖP
 • SFAI-UF
 • SFAne
 • SLAS (300 kr/år)
 • SFBaBi (100 kr/år)
 • SFLPA (100 kr/år)
 • SFNN
 • SFRA (100 kr/år)
 • SFTAI (150 kr/år)
 • SIS (100 kr/år)
 • Smärta
 • SPOV
 • SYA

Ansök om medlemskap här Logga in för att betala din medlemsavgift