Anestesins och intensivvårdens historia i Sverige

Det är nog många av oss i SFAI som fortfarande betraktar vår specialitet som ung. Men, så är inte riktigt fallet. Det är så mycket som hänt och vi kan se tillbaka på en väldigt spännande utveckling. Från början en kirurgisk insikt om behovet av förbättrad anestesi, sedan en klok etablering och nu en blomstrande och stark medicinsk specialitet med betydelsefull klinisk verksamhet, ett omfattande pedagogiskt program och en intressant och spännande forskning.

Dagens utveckling är också morgondagens historia. När utvecklingen nu fortsätter finns det många utmaningar och viktiga förändringar där vår historia bildar en konstruktiv plattform för kloka insiktsfulla beslut.

Vi vill genom att skapa en arbetsgrupp inom SFAI stimulera intresset för vår specialitets historia, bl.a. genom att vid varje SFAI-möte inkludera en ”history session”, och en liten historisk monter med en utställning.

Vid SFAI 2015 i Stockholm visade vi utställningen ”Historical highlights- some Swedish contributions to anaesthesia and intensive care medicine”.

Där lyftes följande insatser och milstolpar:
– Scheeles upptäckt av syrgasen; ”Spiropulsatorn”- världens första anestesiventilator
– Carlens dubbel-lumen tub
– Engströmrespiratorn
– den permanenta venösa infartskanylen
– Seldinger-tekniken
– lokalanestetika
– ultraljud för medicinskt bruk
– den första implanterbara pacemakern
– dialysbehandling vid njursvikt
– Celocurin
– Dextran
– ”the Scandinavian method” vid barbituratintoxikation
– PCA, med mera – alla viktiga områden där svenska läkare och forskare givit väsentliga bidrag till medicinens utveckling.

Intressegruppen för Svensk anestesi och intensvivårds historia:
Torsten E Gordh, Uppsala, Sten Lindahl, KS, och Michael Haney, Umeå.