Remisshantering

Remisser till SFAI

Alla medlemmar i SFAI är välkomna att lämna synpunkter på de remisser som kommit till SFAI för bedömning. Dina synpunkter skickar du till SFAI:s vetenskapliga sekreterare. Styrelsen sammanställer sedan ett svar från SFAI på remissen där man väger in alla synpunkter som inkommit.

Aktuella remisser :

Nationell läkemedelslista

Betänkanded på remiss föreslår en nationell läkemedelslista där alla förskrivna läkemedel ska kunna ses. Synpunkter till SFAI:s vetenskapliga sekreterare senast den 20/3.

 

Ny organisation för etiska nämnder

Utredningens förslag är att de nuvarande regionala etikprövningsnämnderna ska slås ihop till en central myndighet med regionala kontor. En ökning i etikprövningsavgiften är också föreslagen. Synpunkter till SFAI:s vetenskapliga sekreterare senast den 20/3.

 

 

Bifogade filer