Representation i andra organ

SSAI (Scandinavian Society of Anaesthesia and Intensive Care Medicine)

President: Prof Sigga Kalman, Stockholm. <sigridur.kalman@karolinska.se>
Kassör: Per Nellgård, Göteborg
Styrelseledamöter: Martin Holmer, Jönköping. Lill Bergenzaun, Malmö/Lund
Ordförande i Research Committee: Michael Haney, Editor, Acta Anaesthesiologica Scandinavica
Ledamot i Research Committee: Sven-Erik Ricksten, Göteborg
Ledamot i Clinical Practice Committee: Anna Oscarsson Tibblin, Östergötland
Ledamot i Educational Committee: Bijan Darvish, Stockholm
SSAI-PECC (fd CREM), styrgruppdeltagare från SFAI: Denise Bäckström
Congress president 2016: Prof Mikael Bodelsson, Lund

——————————

Acta Anaesthesiologica Scandinavica

Editorial board: Michael Haney, Umeå (Editor), Jan Persson, KS Solna, Jan Wernerman, KS Huddinge, Johan Lundberg, Lund, Stefan Lundin, Göteborg
Acta Foundation styrelse: Sigga Kalman och Michael Haney

——————————

Svenska Läkaresällskapet

Fullmäktige: en delegat från SFAI:s styrelse
Etikdelegation: Caroline Starlander, Östersund
Konsultationsläkare, nytillsatta 2016: Eva Franklin-Bålfors och Matts Juhlin Dannfelt

——————————

Socialstyrelsen

Vetenskapligt råd för specialiteten, nominering 2016: Mikael Bodelsson
Donationsrådet, styrelseledamot Michael Wanecek, DAL, öl, Capio S:t Görans Sjukhus

——————————

ESA (European Society of Anaesthesiology)

Council Member: Robert Hahn, Södertälje

National Anaesthesiologists Societies Committee (NASC) representative: Owain Thomas, Lund

——————————

EBA (European Section and Board of Anaesthesiology) och UEMS (European Union of Medical Specialties)

Svenska representanter UEMS:
UEMS Executive för specialty education and certification: Hans Hjelmqvist, Vice President
European Board of Anaesthesiology, Anaesthesia section: Lennart Christiansson, President

——————————

LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag)

SFAI:s representant i Styrgrupp för Säker Bukkirurgi: Kerstin Metcalf, Linköping
SFAI:s representant i Styrgrupp för Säker förlossning: Terje Blomstrand, Värnamo
SFAI:s representant i Styrgrupp för PRISS: Anna Oscarsson Tibblin, Linköping

——————————

WFSICCM (World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine)

SFAIs representant i WFSICCM “taskforce” för intensivvård vid tropiska sjukdomar” är Tim Baker, Karolinska sjukhuset. Tim utsågs december 2016.

——————————

Övrigt

PHTLS, medicinskt ansvarig för kurssamordning: Bengt Eriksson, Mora
SPOR, Svenskt Perioperativt Register: SFAI:s representant i styrelsen: Claes Frostell, Stockholm
ATLS, SFAI:s representant i Styrgruppen: Anna Oscarsson Tibblin, Linköping
Folkhälsomyndigheten, Infektionssektion: Johan Petersson, Stockholm
Läkemedelsverket, SFAI:s representant i redaktörsgrupp för framtagande av kliniska riktlinjer för användande av NOAK (nya orala antikoagulantia): Ulf Schött, Lund
Nationell representant i SPUREX (SPUR-granskningsverksamhetens expertråd) Zinta Celma, anestesi och intensivvård, Hudiksvall