Representation i andra organ

SSAI (Scandinavian Society of Anaesthesia and Intensive Care Medicine)

Styrelse

——————————

Acta Anaesthesiologica Scandinavica

Editor-in-chief, allmän information
Acta Foundation

——————————

Svenska Läkaresällskapet

Fullmäktige: en delegat från SFAI:s styrelse
Delegationen för medicinsk etik
Delegationen för utbildning
Nämnd

——————————

Socialstyrelsen

Vetenskapligt råd för specialiteten

——————————

ESAIC (European Society of Anaesthesiology and Intensive Care)

Council Member
National Anaesthesiologists Societies Committee (NASC) representative
European Journal of Anaesthesiology
Research Committee

——————————

EBA (European Section and Board of Anaesthesiology) och UEMS (European Union of Medical Specialties)

UEMS Executive för specialty education and certification
——————————

WFSA (World Federation of Societies of Anesthesiologists)

——————————

LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag)

——————————

WFICC (World Federation of Intensive and Critical Care)

Council

——————————

 

Övrigt

PHTLS, medicinskt ansvarig för kurssamordning
SPOR, Svenskt Perioperativt Register
ATLS, SFAI:s representant i Styrgruppen
Nationell representant i SPUREX (SPUR-granskningsverksamhetens expertråd)
HLR-rådet, styrelseledamot
Konsultationsläkare Svenska Läkarförbundet

Bifogade filer