SFAI-tidningen

SFAI-tidningen ges ut kvartalsvis sedan 1995. Den utgör en av medlemsförmånerna och innehåller angelägna ämnen inom hela bredden av vår specialitet. Materialet kommer till största delen från medlemmarna själva, och alla bidrag mottages tacksamt! Har du eller någon kollega varit på en intressant studieresa, gjort ett kvalitetsarbete under ST eller ska snart lägga fram en avhandling? Hör av dig till redaktionen via epost till tidningen@sfai.se – tillsammans gör vi SFAI-tidningen!

Vill du skicka in text och/eller bilder finns information om hur du går tillväga som bifogad fil nedan. Tidningen utkommer fyra gånger årligen, i februari, maj, augusti och november.

Information om annonsering i SFAI-tidningen

2023 Vol. 29 Nr 2
2023 Vol. 29 Nr 1
2022 Vol. 28 Nr 4
2022 Vol. 28 Nr 3
2022 Vol. 28 Nr 2
2022 Vol. 28 Nr 1
2021 Vol. 27 Nr 4
2021 Vol. 27 Nr 3
2021 Vol. 27 Nr 2
2021 Vol. 27 Nr 1
2020 Vol. 26 Nr 4
2020 Vol. 26 Nr 3
2020 Vol. 26 Nr 2
2020 Vol. 26 Nr 1
2019 Vol. 25 Nr 4
2019 Vol. 25 Nr 3
2019 Vol. 25 Nr 2
2019 Vol. 25 Nr 1
2018 Vol. 24 Nr 4
2018 Vol. 24 Nr 3
2018 Vol. 24 Nr 2
2018 Vol. 24 Nr 1
2017 Vol. 23 Nr 4
2017 Vol. 23 Nr 3
2017 Vol. 23 Nr 2
2017 Vol. 23 Nr 1
2016 Vol. 22 Nr 4
2016 Vol. 22 Nr 3
2016 Vol. 22 Nr 2
2016 Vol. 22 Nr 1
2015 Vol. 21 Nr 4
2015 Vol. 21 Nr 3
2015 Vol. 21 Nr 2
2015 Vol. 21 Nr 1
2014 Vol. 20 Nr 3
2014 Vol. 20 Nr 2
2014 Vol. 20 Nr 1
2013 Vol. 19 Nr 4
2013 Vol. 19 Nr 3
2013 Vol. 19 Nr 2
2013 Vol. 19 Nr 1
2012 Vol. 18 Nr 4
2012 Vol. 18 Nr 3
2012 Vol. 18 Nr 2
2012 Vol. 18 Nr 1
2011 Vol. 17 Nr 4
2011 Vol. 17 Nr 3
2011 Vol. 17 Nr 2
2011 Vol. 17 Nr 1
2010 Vol. 16 Nr 4
2010 Vol. 16 Nr 3
2010 Vol. 16 Nr 2
2010 Vol. 16 Nr 1
2009 Vol. 15 Nr 4
2009 Vol. 15 Nr 3
2009 Vol. 15 Nr 2
2009 Vol. 15 Nr 1
2008 Vol. 14 Nr 4
2008 Vol. 14 Nr 3
2008 Vol. 14 Nr 2
2008 Vol. 14 Nr 1
2007 Vol. 13 Nr 4
2007 Vol. 13 Nr 3
2007 Vol. 13 Nr 2
2007 Vol. 13 Nr 1

 

Bifogade filer