Stipendier och utmärkelser

För att stimulera forsknings- och utvecklingsarbete inom specialiteten har SFAI ett antal priser och stipendier att söka. Dessa delas ut i samband med SFAI-veckan.

SFAI-UF Scientific Award

Under avslutningsceremonin i samband med SFAI-veckan i Karlstad 20-22 september 2016 belönas den SFAI-medlem som bedöms ha svarat för den bästa projektpresentationen med vårt nya personliga forskningspris SFAI-UF SCIENTIFIC AWARD på femtusen kronor.

Priser för abstracts 2017

Årets priser för abstracts delas ut på det kombinerade SFAI veckan/SSAI mötet vg se mer information på https://mkon.nu/ssai/abstract_information

 

För att stimulera forsknings och utvecklingsarbete inom specialiteten har SFAI ett antal priser och stipendier att söka. Dessa delas ut i samband med SFAI-veckan.

2 stipendier för forsknings- eller utvecklingsprojekt

SFAIs har två stipendier som kan sökas för forsknings- eller utvecklingsprojekt som kommer att genomföras med start under perioden 2017/2018. Stipendierna är personliga och måste hämtas personligen vid SFAI veckan/SSAI kongressen i Malmö den 6-8 september.

1/ Industrisponsrad stipendium på 50000 kr är donerad av CSL Behring öppen för alla SSAI medlemmar.

2/ Industrisponsrad stipendium på 25000 kr är donerad av Abbvie öppen för alla SFAI medlemmar.

Skicka din stipendieansökan till SFAIs kansli@sfai.se senast den 17/4. Stipendieansökan ska beskriva projektet, projektorganisationen samt tidsplan på högst 300 ord och skrivs på engelska.

 

Intensivvårdsstipendier 2017 utgående från Svenska Intensivvårdssällskapet

Mer information (SIS delförenings sida)

Olof Norlanders resestipendium

Mer information

Miklos Lipcsey

miklos.lipcsey@surgsci.uu.se

Vetenskaplig sekreterare