Stipendier och utmärkelser

SFAI, Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund delar årligen ut ett antal olika stipendier för forskningsprojekt, presentationer, resestipendier och goda insatser.

SFAI-UF Scientific Award

I samband med SFAI & AnIVA-veckan belönas den SFAI-medlem som bedöms ha svarat för den bästa projektpresentationen samt bästa avhandling. Priset utdelas i anslutning till SFAI-UFs session på SFAI & AnIVA-veckan.

Olof Norlanders Resestipendium 2023

Intensivvårdsstipendier från Svenska Intensivvårdssällskapet

Mer information (SIS delförenings sida)

Svenska Läkareförbundets stipendier och priser

Fonder och stipendier

Priser

Projektanslag

Post doc-stipendier

Läkarförbundets  stipendier och priser

Stipendier och fonder, samlingssida

Forskningsfond

 


Karin Björnström-Karlsson

styrelsen@sfai.se

Vetenskaplig sekreterare