Stipendier och utmärkelser

För att stimulera forsknings- och utvecklingsarbete inom specialiteten har SFAI ett antal priser och stipendier att söka. Dessa delas ut i samband med SFAI-veckan.

SFAI-UF Scientific Award

Under avslutningsceremonin i samband med SFAI-veckan i Karlstad 20-22 september 2016 belönas den SFAI-medlem som bedöms ha svarat för den bästa projektpresentationen med vårt nya personliga forskningspris SFAI-UF SCIENTIFIC AWARD på femtusen kronor.

Priser för abstracts 2017

Årets priser för abstracts delas ut på det kombinerade SFAI veckan/SSAI mötet vg se mer information på https://mkon.nu/ssai/abstract_information

 

För att stimulera forsknings och utvecklingsarbete inom specialiteten har SFAI ett antal priser och stipendier att söka. Dessa delas ut i samband med SFAI-veckan.

2 stipendier för forsknings- eller utvecklingsprojekt

SFAIs har två stipendier som kan sökas för forsknings- eller utvecklingsprojekt som kommer att genomföras med start under perioden 2017/2018. Stipendierna är personliga och måste hämtas personligen vid SFAI veckan/SSAI kongressen i Malmö den 6-8 september.

1/ Industrisponsrad stipendium på 50000 kr är donerad av CSL Behring öppen för alla SSAI medlemmar.

2/ Industrisponsrad stipendium på 25000 kr är donerad av Abbvie öppen för alla SFAI medlemmar.

Skicka din stipendieansökan till SFAIs kansli@sfai.se senast den 17/4. Stipendieansökan ska beskriva projektet, projektorganisationen samt tidsplan på högst 300 ord och skrivs på engelska.

 

Intensivvårdsstipendier 2017 utgående från Svenska Intensivvårdssällskapet

Mer information (SIS delförenings sida)

 

Miklos Lipcsey

miklos.lipcsey@surgsci.uu.se

Vetenskaplig sekreterare