Stipendier och utmärkelser

SFAI, Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund delar årligen ut ett antal olika stipendier för forskningsprojekt, presentationer, resestipendier och goda insatser.

 

Operations- & Intensivvårdsfonden

SFAI:s styrelse har fattat beslut om att instifta en fond för att främja forskning och utveckling inom vår specialitet. SFAI:s stipendium för forskning och utveckling omfattar 2023-2024 en summa på 50 tkr. Inbetalning kan ske på flera sätt, från både SFAI, privatpersoner och, efter godkännande från styrelsen, företag och organisationer.

Mer information om Operations- & intensivvårdsfonden

 

SFAI-UF Scientific Award

I samband med SFAI & AnIVA-veckan belönas den SFAI-medlem som bedöms ha svarat för den bästa projektpresentationen samt bästa avhandling. Priset utdelas i anslutning till SFAI-UFs session på SFAI & AnIVA-veckan.

 

Intensivvårdsstipendier från Svenska Intensivvårdssällskapet

Mer information (SIS delförenings sida)

 

Svenska Läkareförbundets stipendier och priser

Fonder och stipendier

Priser

Projektanslag

Post doc-stipendier

 

Läkarförbundets  stipendier och priser

Stipendier och fonder, samlingssida

Forskningsfond

 


Karin Björnström-Karlsson

Vetenskaplig sekreterare

E-post: styrelsen@sfai.se