Stipendier och utmärkelser

För att stimulera forsknings och utvecklingsarbete inom specialiteten har SFAI ett antal priser och stipendier att söka. Dessa delas ut i samband med SFAI-veckan.

2 stipendier för forskningsprojekt

SFAIs har två stipendier som kan sökas för forskningsprojekt som kommer att genomföras med start under perioden 2017/2018. Stipendierna är personliga och måste hämtas av stipendiaten på SFAI veckan i Linköping den 19-21 september.

  1. Industrisponsrad stipendium på 50000 kr är donerad av CSL Behring.
  2. Industrisponsrad stipendium på 25000 kr är donerad av Abbvie.

Skicka din stipendieansökan till SFAIs kansli@sfai.se senast den 17/4. Stipendieansökan ska beskriva projektet, projektorganisationen samt tidsplan på högst 300 ord och skrivs på svenska. SFAI medlemskap krävs.

SFAI-UF Scientific Award

Under avslutningsceremonin i samband med SFAI-veckan i Linköping 19-21 september belönas den SFAI-medlem som bedöms ha svarat för den bästa projektpresentationen med vårt nya personliga forskningspris SFAI-UF SCIENTIFIC AWARD på femtusen kronor.

Intensivvårdsstipendier utgående från Svenska Intensivvårdssällskapet

Mer information (SIS delförenings sida)

Olof Norlanders resestipendium 2022

Mer information


Miklós Lipcsey

miklos.lipcsey@surgsci.uu.se

Vetenskaplig sekreterare