Olof Norlanders resestipendium 2024

Karolinska Institutet och Olof Norlanders Minnesstiftelse ledigförklarar härmed

Resestipendium 2024 om 100 000 SEK

Resestipendiet delas ut för att stödja en lovande eller etablerad nordisk forskare inom ämnesområdet Anestesiologi och Intensivvård under forskningsvistelse vid utländskt, medicinskt lärosäte. Forskning rörande intensivvård av patienter med immunologiska sjukdomar äger hög prioritet.

Ansökan skall åtföljas av meritförteckning inklusive förteckning över publicerade skrifter respektive föredrag samt innehålla en noggrann redogörelse för forskningsprojektets innehåll och finansiering samt en motivering till valet av utländskt lärosäte.

Ansökan skickas via e-mail till PMI-FOU.karolinska@regionstockholm.se senast söndagen den 13 oktober 2024.

Stipendiet kommer att delas ut i samband med Olof Norlanderdagen i Stockholm då även Olof Norlanders högtidsföreläsning kommer att hållas.

Upplysningar lämnas av

Professor Lars I Eriksson
telefon 070-495 37 07
lars.i.eriksson@ki.se

Chefsassistent Marie Stenbeck
telefon 08-123 805 53
marie.stenbeck@regionstockholm.se

Bifogade filer