Styrelse 2023/2024

SFAI:s styrelse är föreningens ansikte utåt. Val av styrelse sker vid föreningens årsmöte som hålls under SFAI & AnIva-veckan. Ordförande, vice ordförande, vetenskaplig sekreterare, redaktör och skattmästare väljs på tre år, övriga styrelseledamöter på två år. Vid avhopp väljs ny styrelseledamot in på fyllnadsval för resterande mandatperiod. Adjungerad ledamot väljs för ett år.

Ordförande

Maja Ewert

Överläkare, Verksamhetschef

Region Halland

maja.ewert@regionhalland.se

Mer info

majaewert

Vice Ordförande

Karin Löwhagen

Överläkare, Verksamhetschef, Med Dr

Sahlgrenska universitetssjukhuset/Mölndal

karin.lowhagen@vgregion.se

Mer info

 

Vetenskaplig sekreterare

Karin Björnström Karlsson

Överläkare, Med Dr

Universitetssjukhuset i Linköping

karin.bjornstrom.karlsson@regionostergotland.se

Mer info

Skattmästare

Owain Thomas

Styrelseordförande SFAI Verksamheter AB

Överläkare, Med Dr

Skånes universitetssjukhus, Lund

owain.thomas@cantab.net

Mer info

Akademisk ledamot

Malin Jonsson Fagerlund

Överläkare, Docent/Lektor

Karolinska universitetssjukhuset Solna, Karolinska institutet

Mer info

Övrig ledamot

Akil Awad

Specialistläkare, Med Dr

MIVA, Södersjukhuset, Stockholm

Övrig ledamot

Cechael Sebghati Sparrfelt

Ledamot SYA, NYA, ESAIC NTR

ST-läkare

Karolinska universitetssjukhuset Huddinge

Övrig ledamot

Karolina Persson

Redaktör SFAI-tidningen

Överläkare

Skånes universitetssjukhus, Lund

karolina.x.persson@skane.se

Mer info

Övrig ledamot

Amanda Irgum Liljeström

Överläkare, ST-studierektor

Anestesi, Operation & IVA Umeå, NUS

amanda.irgum.liljestrom@regionvasterbotten.se

Övrig ledamot

Marco Schuster

Ordförande KVAST

Överläkare, ST-chef, ST-studierektor

Södersjukhuset, Stockholm

Mer info

Facklig ledamot

Eva Hannerz Schmidtke

Bitr. överläkare

ANOPIVA, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

eva.schmidtke@akademiska.se

Adjungerad ledamot

Anders Silfver

Ledamot KVAST

Överläkare

Länssjukhuset Sundsvall

anders.silfver@rvn.se

Mer info