Amanda Irgum Liljeström

Amanda Irgum Liljeström

Specialistläkare, Anestesi, Operation och IVA Umeå, Norrlands universitetssjukhus, Region Västerbotten.

090-786 47 61

amanda.irgum.liljestrom@regionvasterbotten.se

Född och uppvuxen i Umeå. Läkarexamen vid Umeå Universitet, AT-utbildning vid Örnsköldsviks sjukhus och specialistutbildning vid Örnsköldsviks sjukhus, Norrlands universitetssjukhus och Barn PMI på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Alltid varit intresserad av ledarskap och fortbildning och sedan 2021 ST-studierektor vid Anestesi, Operation & IVA Umeå. Yrkesmässigt främst intresserad av pediatrisk anestesi, intensivvård och akut anestesi.