Amanda Irgum Liljeström

Amanda Irgum Liljeström

Specialistläkare, Anestesi, Operation och IVA Umeå, Norrlands universitetssjukhus, Region Västerbotten.

090-786 47 61, mobil: 0727-45 55 72

amanda.irgum.liljestrom@regionvasterbotten.se

Född och uppvuxen i Umeå. Läkarexamen vid Umeå Universitet, AT-utbildning vid Örnsköldsviks sjukhus och specialistutbildning vid Örnsköldsviks sjukhus, Norrlands universitetssjukhus och Astrid Lindgrens barnsjukhus. Alltid varit intresserad av ledarskap och fortbildning och sedan 2021 ST-studierektor. Ledamot i lokala organisationskommittén för SFAI-veckan 2023 och en yrkesmässigt blandad profil med ansvar för övre buk/gastro-sektionens anestesi och genuint intresse även för akut kirurgi och barnintensivvård.