Anders Silfver

Anders Silfver
Överläkare anestesi och intensivvård
Ordförande KVAST

Länssjukhuset Sundsvall
anders.silfver@rvn.se
060-145252

Född och uppvuxen i Hälsingland. Medicinstudier i Umeå. AT och ST i Hudiksvall. Specialist sedan 2016. DESA 2017. Nuförtiden arbetande i Sundsvall.
Stort intresse för utbildning och utbildningsfrågor. Medlem i KVAST sedan flera år och ordförande från 2020.