Eva Brzezinska-Selldén

Född i Uppsala, uppvuxen i Stockholm. Läst medicin på KI, senare AT och ST på Nacka sjukhus. Arbetat på Karolinska sedan 1987, forskat kliniskt och disputerat 1998. I många år varit fackligt aktiv som klinikombud. Kliniskt huvudintresse neuroanestesi, varit medicinskt ansvarig, ordf i delföreningen och kursarrangör. 2009-16 sektionschef anestesi på ”gamla Karolinska Solna”, därefter arbetat 1 år på Programkontoret Nya Karolinska. 2017-2022 varit sektionschef anestesi på Danderyds sjukhus, numera timanställd överläkare. Administrativt mest intresserad av strategisk operationsplanering samt anestesiologers arbetsmiljö.