Joachim Zdolsek

Född i Kiruna, uppvuxen i Västmanland. Läkarexamen från Linköpings Universitet 1987.
Disputerat med titeln ”Water physiology in burn victims” år 2000 och erhållit bland annat Radiometerpriset 2005. Efter docentur 2014 har jag fortsatt bedriva forskning med fokus på vätsketerpi/kinetik, samtidigt som jag arbetat kliniskt. I Linköping är jag medicinskt ansvarig för anestesi- och intensivvård på Brännskadeintensivvårdsavdelningen (BRIVA). Sedan 2018 samordnar jag bakjoursutbildningen för Sydöstra regionen.