Josephine Jacobsson

Josephine Jacobsson

Representant SYA

Läkarexamen vid Göteborgs Universitet 2016. Därefter AT på Alingsås Lasarett och nu ST inom anestesi och intensivvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Tidigare varit aktiv inom IFMSA samt engagerat mig inom AT- och ST-rådet. Utöver utbildningsfrågor är jag intresserad av internationella utbyten och har själv tagit del av utbyten inom IFMSA. Som ordförande i SYA vill jag arbeta för ökat internationellt samarbete och för utvecklingen av utbildningen för ST-läkare och nya specialister.

Josephine Jacobsson, ordf SYA
ST-läkare AnOpIVA SU