Karin Björnström-Karlsson

Karin Björnström Karlsson

Överläkare ANOPIVA, Linköping

Vetenskaplig sekreterare

Läste läkarprogrammet i Linköping, följt av AT och sedan ST. Disputerade 2003 på en avhandling avseende cellulära effekter av anestesimedel. Arbetat fackligt inom Läkarförbundet sedan studietiden både landstingskommunalt och inom SACO-S. Stort intresse för utbildningsfrågor vid sidan av forskningen.