Karolina Persson

Tidskriftsredaktör

Karolina Persson, specialistläkare

Verksamhetsområde Intensiv- och perioperativ vård, Skånes Universitetssjukhus Lund,
Getingevägen 4, 222 41, Lund
Tel: 046-174251
Epost: karolina.x.persson@skane.se

Född i Västergötland men uppvuxen i Skåne. Läst medicin i Lund och efter vikariat och AT i Trelleborg och Landskrona gjort ST på SUS med huvudplacering i Lund. Färdig specialist sedan 2014. Hjärtat klappar starkt för luftvägshantering och ÖNH-anestesi, där jag nyligen påbörjat klinisk forskning. Andra områden som också intresserar är preoperativ riskbedömning och optimering samt fortbildnings- och arbetsmiljöfrågor.

+46 46 174257

+46 709 568711