Karolina Persson

Redaktör SFAI-tidningen

 

Överläkare
Skånes universitetssjukhus, Lund

Född i Västergötland men uppvuxen i Skåne. Läst medicin i Lund och efter vikariat och AT i Trelleborg och Landskrona gjort ST på SUS med huvudplacering i Lund. Färdig specialist sedan 2014. Hjärtat klappar starkt för luftvägshantering och ÖNH-anestesi, där jag nyligen påbörjat klinisk forskning. Andra områden som också intresserar är preoperativ riskbedömning och optimering samt fortbildnings- och arbetsmiljöfrågor.

E-post: karolina.x.persson@skane.se