Maja Ewert

majaewert
Verksamhetschef, Operations- och Intensivvårdskliniken, Hallands Sjukhus Varberg, Region Halland.
Tel: 0340-647999, mobil: 0709-698282
E-post: maja.ewert@regionhalland.se
Född och uppvuxen i Norrland. Läkarexamen vid Göteborgs Universitet. AT- och Specialistutbildning på Sjukhuset i Varberg där jag därefter mestadels arbetat. Var under flera år fackligt engagerad med speciellt intresse för utbildningsfrågor som studierektor. Genom åren deltagit i olika simuleringsverksamheter. SPUR-inspektör och ledamot i KVAST sedan några år. Yrkesmässigt ligger mitt stora intresse i akut anestesi, operationsplanering och strategi, verksamhetsutveckling och förbättringsarbete.