Malin Jonsson Fagerlund

Akademisk ledamot

 

Överläkare, Docent/Lektor
Karolinska universitetssjukhuset Solna, Karolinska Institutet

Uppvuxen i Västerbotten och läst medicin vid Karolinska Institutet. AT vid St Görans sjukhus och ST på Karolinska Sjukhuset i Solna.

Preklinisk avhandling om nikotinerg transmission och anestesiläkemedel som gjordes parallellt med AT och ST. Disputation 2006 och specialist 2010. Intresserad av det mesta inom anestesi- och intensivvård. Har senaste åren framförallt arbetat med akut- och traumaanestesi.

Sektionschef för trauma, obstetrik, kärl/intervention och akutanestesi 2016-2020. Lektorat vid KI sedan 2019. Brinner för forskning, utbildning och kliniskt arbete. Ordförande i SFAI-UF sedan 2019.