Styrelsen

SFAI:s styrelse är föreningens ansikte utåt. Val av styrelse sker vid årsmötet under SFAI-veckan. Ordförande, vice-ordförande, vetenskaplig sekreterare, redaktör och skattmästare väljs på tre år, övriga styrelseledamöter på ett år.

Ledamöter

 

 

 

Ordförande

Maja Ewert

0340 – 64 79 99
070 – 969 82 82
maja.ewert@regionhalland.se

Mer info

 

majaewert

 

Vice Ordförande

Claes Frostell

Mer info

 

Vetenskaplig sekreterare

Karin Björnström-Karlsson

073 – 621 73 92

karin.bjornstrom.karlsson@regionostergotland.se

Mer info

 

Skattmästare

Styrelseordförande i SFAI Verksamheter AB

Owain Thomas

070 – 921 08 32
owain.thomas@cantab.net

Mer info

Owain Thomas

Övrig ledamot (SYA)

Josephine Jacobsson

Mer info

Övrig ledamot

Annette Nyberg

0322- 22 63 04

070 – 641 40 55

annette.nyberg@vgregion.se

Mer info

Övrig ledamot

Roman A´roch

070 – 654 40 47

roman.aroch@umu.se

Mer info

 romanaroch

Adjungerande ledamot

Eva Selldén

08 123 59 176
070 – 433 05 08
evasellden2016

Övrig ledamot

Malin Jonsson Fagerlund

Mer info

Övrig ledamot

Karolina Persson

karolina.x.persson@skane.se

Mer info

Övrig ledamot

Erik Lindgren

erik.lindgren@akademiska.se

Mer info

Övrig ledamot (Ordförande KVAST)

Anders Silfver

anders.silfver@rvn.se

Mer info