Styrelsen

SFAI:s styrelse är föreningens ansikte utåt. Val av styrelse sker vid årsmötet under SFAI-veckan. Ordförande, vice-ordförande, vetenskaplig sekreterare, redaktör och skattmästare väljs på tre år, övriga styrelseledamöter på ett år.

Ledamöter

 

Ordförande

Martin Holmer  

Tel: 036-322 975
Mobil: 0723-866 787
martin.holmer@rjl.se

Mer info

 Martin Holmer

Vice ordförande

Lill Blomqwist

Mobil: 073 – 357 26 64
lill.blomqwist@med.lu.se

Mer info

 

Vetenskaplig sekreterare

Miklós Lipcsey

miklos.lipcsey@surgsci.uu.se

Mer info

 mikloslipcsey2016

Skattmästare

Owain Thomas

Tel: 046 -17 42 28
Mobil: 070 – 921 08 32
odt@cantab.net

Mer info

Owain Thomas

Redaktör

Olof Ekre

Tel: 010 – 435 14 10
Mobil: 070 – 444 41 75
olof.ekre@vgregion.se

Mer info

Olof Ekre

Övrig ledamot (Ung i SFAI)

Erik von Oelreich

070 – 242 11 79
erik.vonoelreich@karolinska.se

Mer info

 Erik von Oelreich

Övrig ledamot

Carolina Samuelsson

Mobil: 072-700 14 86
carolina.samuelsson@gmail.com

Ansvarig för riktlinjesamordning, mer info

Övrig ledamot (Ordförande KVAST)

Maja Ewert

0340 – 64 79 99
070 – 969 82 82
maja.ewert@regionhalland.se

Mer info

 majaewert

Övrig ledamot

Roman A´roch

070 – 654 40 47

roman.aroch@umu.se

Mer info

 romanaroch

Övrig ledamot

Linda Block

031-3428173

0709-955110

linda.block@vgregion.se

Övrig ledamot

Eva Selldén

08 517 74 568
070 433 05 08
evasellden2016