Anders Silfver

LEDAMOT

Anders Silfver
Specialistläkare anestesi och intensivvård
Länsstudierektor, ordförande KVAST

Länssjukhuset Sundsvall
anders.silfver@rvn.se
060-145252

Född och uppvuxen i Hälsingland. Medicinstudier i Umeå. AT och ST i Hudiksvall. Specialist sedan 2016. DESA 2017. Nuförtiden specialistläkare i Sundsvall och länsstudierektor för anestesi och intensivvård i Region Västernorrland. Stort intresse för utbildning och utbildningsfrågor. Medlem i KVAST sedan flera år och ordförande från 2020.