Anna Oscarsson-Tibblin

Anna Oscarsson TibblinVICE ORDFÖRANDE
Anna Oscarsson Tibblin, universitetsöverläkare, medicinsk ledningsläkare,
Intensivvårdskliniken, Universitetsjukhuset
581 85 Linköping.
Tel: 010-103 77 84, mobil: 0709-52 37 38
E-post: anna.oscarsson.tibblin@@regionostergotland.se

Läkarstudier i Uppsala och Linköping. Specialist i anestesi och intensivvård sedan 1998. Disputerad 2009, där avhandlingen fokuserade på hjärtkomplikationer i samband med kirurgi. Har tidigare varit ST-läkarchef respektive medicinsk chef på Anestesikliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, men är sedan 2012 medicinsk ledningsläkare på Intensivvårdskliniken vid samma sjukhus. Tidigare uppdrag inom intensivvården har bland annat omfattat införandet av MIG. Utbildningsfrågor samt system och struktur för att förbättra outcome efter kirurgi ligger mig extra varmt om hjärtat.