Carolina Samuelsson-Lindberg

Carolina SamuelssonCarolina Samuelsson-Lindberg, verksamhetschef,
Intensiv- och perioperativ vård (IPV) Malmö/Lund, SUS
Mobil: 072-700 14 86
E-post: carolina.samuelsson@gmail.com

Hallänning från början och tonår i Wales. Till Uppsala -94, där jag blev läkare, disputerad (neurovetenskap/neurokirurgi/neurointensivvård) och förälder. Slutförde specialistutbildning i anestesi- och intensivvård i Halmstad. Tillfälligheter ledde till ledningsuppdrag som läkarchef och verksamhetschef vilket var roligt, utvecklande och inspirerande. Under 2013–14 ägnat 18 månader med fokus på barnanestesi i Adelaide och därefter till Skåne för ett utmanande och spännande ledningsuppdrag på Skånes Universitetssjukhus där Anestesi-, intensiv- och operationssjukvården nu samlats i ett verksamhetsområde. I SFAI:s styrelse ansvarig för riktlinjesamordning.