Claes Frostell


Med Dr, professor och Överläkare
Karolinska institutet och Karolinska Institutet vid Danderyds Sjukhus

Inledde sin bana med specialistutbildning och doktorandutbildning på Danderyds sjukhus och disputerade 1986 på en avhandling om lungvätskebalans vid kirurgi och mekanisk ventilation. Har därefter bland annat arbetat på St Görans Sjukhus, Astrid Lindgrens barnsjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Forskningen har haft fokus på akut respiratorisk svikt inom intensivvården och Claes är sedan 2012 professor vid Karolinska Institutet Danderyds sjukhus med klinisk deltidstjänst inom smärtverksamhet och Nationellt respirationscentrum