Erik von Oelreich

Erik von OelreichYNGRE REPRESENTANT
Erik von Oelreich, ST-läkare, AN OPIVA-kliniken,
Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm
Ordförande för Ung i SFAI
Tel: 08-517 700 00, mobil: 0702-42 11 79
E-post: erik.vonoelreich@karolinska.se
Ursprungligen från Uppsala där även läkarstudierna genomfördes. Flyttade till Stockholm 2008 för underläkarvikariat på ANOPIVA-kliniken. Därefter AT-tjänstgöring på Södersjukhuset och sedermera ST-läkare på KS Solna sedan 2012. Forskar inom traumatologi och intensivvård.