Eva Brzezinska-Selldén

Född i Uppsala, uppvuxen i Stockholm. Läst medicin på KI, därefter AT och ST på Nacka sjukhus. Kom till Karolinska som specialist 1987 efter ett år på barnanestesin, forskat kliniskt och disputerat 1998. I många år varit fackligt aktiv som klinikombud. Kliniskt huvudintresse är neuroanestesi, bl.a. varit engagerad som kursarrangör. 2009-2016 sektionschef anestesi på KS, nu sedan i år dito på Danderyds sjukhus. Administrativt mest intresserad av arbetsmiljöfrågor inkl. jour och arbetstider, men även av att utveckla den perioperativa processen.