Hans Hjelmqvist

Hans Hjelmqvist

Professor/Överläkare, Örebro universitet och Universitetssjukhus. Även anknuten till Karolinska Institutet.

Läkarutbildning vid Karolinska Institutet 1986. Disputation i Fysiologi, KI 1997, postdoc vid Max Planck Institut, Bad Nauheim, Tyskland 1993-1994. Specialist i anestesi och Intensivvård 1998 vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Docent i Fysiologi 1997, Docent i Anestesi och Intensivvård 2000. Universitetslektor/Överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 2000-2016. Professor/Överläkare i Anestesi och Intensivvård vid Örebro universitet och universitetssjukhus sedan 2016. Programansvarig för läkarutbildningen vid Örebro universitet sedan 2016.

Ordförande i SFAI-UF sedan 2016, ingår även i styrelsen för SPOV.

Mångårigt facklig verksamhet på alla nivåer under hela min karriär. Ledamot av läkarförbundets centralstyrelse 2004-2011, Ordförande i läkarförbundets utbildnings/forskningsdelegation 2004-2011. Ordförande i SPUR-stiftelsen 2004-2009, Socialstyrelsens nationella råd för specialiseringstjänstgöringen 2006-2010.

Vice ordförande i Svenska Läkarsällskapets utbildningsdelegation från 2015

Vice ordförande i UEMS (European Union of Medical Specialists) sedan 2011, ordförande I Working Group för Postgradauate Training sedan 2006. Aktiv inom UEMS Section for Anaesthesia.

Inom ESICM ledamot av e-learning committëe sedan 2015 samt sedan 2017 nordisk representant i CoBaFaculty.