Henni Matikainen

Specialistläkare

Operations- och intensivvårdskliniken
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Ordförande för Sveriges Yngre Anestesiologer, SYA (f d Ung i SFAI)

Tel: 036-321366, mobil: 073-6583879

henni_matikainen@yahoo.se

Ursprungligen från Jyväskylä i Finland. Flyttade till Stockholm -98, började läkarutbildningen på Karolinska Institutet -99. Till Småland -05 för AT och ST på Höglandssjukhuset i Eksjö. Specialist december -14. Sedan 2015 verksam på länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Ledamot i Sveriges Yngre Anestesiologer (f d Ung i SFAI) sedan 2014, varit ansvarig för SYA-symposier under SFAI-veckan de senaste åren. Kombinerar nu ordförandeskapet i SYA med föräldraledighet med barn nr 3. Yrkesmässigt intresse för både anestesi och intensivvård, varmast bankar hjärtat dock för intensivvården.