Jan Wernerman

SKATTMÄSTARE och Styrelseordförande i SFAI Verksamheter AB
Jan Wernerman, professor, överläkare,
Anestesi och intensivvårdskliniken
Karolinska Huddinge, 141 86 Stockholm
Tel: 08-585 864 95 (sekr), mobil: 0707-46 10 00
E-post: jan.wernerman@karolinska.se

Läst på KI, utbildad på S:t Eriks sjukhus i Stockholm. Disputerad som kliniker 1985. IVA-chef på Huddinge, därefter klinikchef på S:t Görans sjukhus och Huddinge. Professor sedan 2000 med tonvikt på klinisk forskning. Var med och startade SFAI:s IVA grupp, därefter olika IVA-initiativ på skandinavisk bas, som ledde fram till intensivist-utbildning, forskningsnätverk och skandinaviska intensivvårdsmöten. Varit internationellt aktiv inom ESPEN och ESICM. SFAI:s ordförande 2007–2010.