Johan Thunberg

Johan Thunberg

ordförande

Jag heter Johan Thunberg, är 47årig tvåbarnsfar som kommer från Umeå. Påbörjade läkarstudier -94 och disputerade 2002 med en preklinisk avhandling om perifera smärtmekanismer.

Färdig specialist sedan 2010 och har ffa intresserat mig för intensivvården.

Påbörjade MLA-uppdrag för IVA i Umeå 2014 och blev sedan verksamhetschef 2015, då jag också valdes till ordförande för SFAIs delförening Svenska Intensivvårdssällskapet.

Sitter idag som tf Verksamhetschef för An/Op/IVA i Västerbotten.

johan.thunberg@regionvasterbotten.se

+46 72 7153857