Katalin Kiss

Katalin Kiss

Överläkare, stf VÖL Neurooperation

AnOpIVA Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läkarexamen och specialistutbildning inom anestesi/intensivvård samt lungmedicin i Ungern. Speciellt intresse och mångårig erfarenhet av neuroanestesi- och intensivvård, varit verksamhetschef på Nationella Institutet för Neurokirurgi i Budapest. Flyttade till Sverige 2008 och arbetade de första 5 åren som anestesiolog på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) i Borås. 2012 arrangerades SFAI-veckan av Anestesikliniken på SÄS och undertecknad utsågs till programansvarig. Fortsatte vidare till Göteborg 2013, och har sedan dess arbetat på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), för närvarande som tf vårdenhetsöverläkare på Neurooperation samt läkemedelsansvarig för AnOpIVA-kliniken SU. Pågående avhandlingsarbete med fokus på njurfunktionsundersökningar.