Lill Blomqwist

Lill BergenzaunVICE ORDFÖRANDE
Lill Blomqwist, Överläkare, medicinskt enhetsansvar IVA Malmö, IPV, SUS Malmö/Lund
Tel: 0733-57 26 64
E-post: lill.blomqwist@med.lu.se
Läkarutbildning vid Lunds Universitet. ST i Malmö med mångårigt fackligt engagemang. Yngre representant i SFAI:s styrelse 2002–2005 och ordförande Ung i SFAI 2005–2006. Intresse för både anestesi och intensivvård, dock med tyngdpunkt på intensivvård. SSAI diplom i intensivvård 2009. Disputation 2014 med ämnet “hjärtultraljud hos kritiskt sjuka patienter”. Sedan 2009 extern bedömare inom Anestesi och Intensivvård för Socialstyrelsen. Arbetar i styrelsen med bl a fortbildningsfrågor och är medlem i Svenska Läkaresällskapets utbildningsdelegation.