Linda Block

Överläkare, Sektionschef
Intensivvårdssektionen, Anestesiexpeditionen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska
Blå Stråket 5, vån 5, 413 45 Göteborg.
Telefon: 031-3428173, 0709-955110

linda.block@vgregion.se

Från Växjö i Småland. Läst medicin i Lund. AT i Moss och Finnmark, Norge. ST i Göteborg (Sahlgrenska Universitetssjukhuset). Klar specialist 2009, disputerade 2014 med en avhandling om neuroinflammation och persisterande postoperativ smärta. Ledamot i SPOV sedan 2014 och har särskilt intresse för Postoperativ vård och Intensivvård.